metamenu

Magister Vandaag

Hero

Ouderraad

De ouderraad fungeert als overlegorgaan tussen ouders en schoolleiding. Er wordt op gelet dat de afdelingen van de school en de verschillende leeftijdsgroepen zo evenredig mogelijk in de raad vertegenwoordigd zijn. De raad adviseert de schoolleiding in zaken die de leerlingen betreffen en volgt kritisch de ontwikkelingen die gaande zijn, mede naar aanleiding van eventuele signalen die de leden bereiken via leerlingen of ouders. Ook heeft de raad een bemiddelende rol wanneer er, om welke reden dan ook, een probleem is ontstaan dat door andere ouders aan de raad wordt  voorgelegd. Daarnaast houdt de ouderraad zich op eigen initiatief met algemene schoolzaken bezig.  De drie leden van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad maken ook deel uit van de ouderraad.

Bij de afsluiting van het schoolexamen wordt door de ouderraad een feestelijke ontvangst georganiseerd voor de kandidaten en hun examinatoren. Op de informatieavonden, de open dag en de ouderdagen op Wolkenland zijn altijd enkele leden van de raad aanwezig.

Voor nadere informatie of aanmelding als kandidaat-lid kunt u contact opnemen met de ouderraad via ouderraad@amsterdams.com

 

 

  Contact

Het Amsterdams Lyceum 
Valeriusplein 15
1075 BJ Amsterdam
telefoon: 020 - 574 77 44
e-mail: het@amsterdamslyceum.nl

volg ons ook op Volg ons op Twitter Volg ons op facebook