metamenu

Magister Vandaag

Hero

HAL helpt

Als je de actie financieel wilt ondersteunen, klik dan hier.

Het Amsterdams Lyceum zet zich in voor onderwijs in Guinee-Bissau

 

De sponsoractie in het kader van het 100-jarig bestaan van HAL staat in het teken van goed onderwijs voor jongeren in Guinee- Bissau. Met unieke acties gaan onze scholieren geld inzamelen voor de renovatie van twee basisscholen in de provincie Canchungo.

HAL steunt fase twee van het SOS onderwijsprogramma
In 2016 is de tweede fase van het SOS onderwijsprogramma in  Guinee- Bissauvan start gegaan. Er is een nieuwe groep  geselecteerd van zes slecht presterende scholen met veel achterstallig onderhoud. 

In het kader van het 100-jarig jubileum gaat Het Amsterdams Lyceum de renovatie van twee van die zes scholen ondersteunen. Het zijn de scholen Lino Gomes en Barrigal.  Het Amsterdams zal geld inzamelen voor de reparatie van het dak, verbetering van de waterput en voor vernieuwing van de toiletten. Ook de kleuterschool moet worden afgebouwd. Een belangrijk onderdeel van de renovatie, want goed kleuteronderwijs geeft een solide basis voor het basisonderwijs.  Dit programma heeft directe invloed op 685 scholieren uit de regio en op de omliggende gemeenschap.

Voor “Een kijkje in het leven van Mamazinja”, leerling van de school Lino Gomes, klik hier.

Maak kennis met “De directeur van de school Barrigal”, klik hier.

Verbeteren onderwijs

SOS Kinderdorpen heeft in het straatarme Guinee-Bissau een speciaal onderwijsprogramma opgezet om het onderwijs en de schoolfaciliteiten te verbeteren en om kwetsbare kinderen en jongeren de kans te geven om naar school te gaan, want goed onderwijs is in Guinee-Bissau niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit SOS programma heeft directe invloed op 2400 scholieren uit de regio.

Recht op onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs maar voor veel kinderen en jongeren wereldwijd is onderwijs niet vanzelfsprekend. Met het investeren in  kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs en beroepsopleidingen werkt SOS  Kinderdorpen aan een betere toekomst van kinderen en jongeren.

SOS onderwijsprogramma Guinee-Bissau
In Guinee-Bissau werkt SOS Kinderdorpen, in plaats van zelf scholen op te zetten, aan het verbeteren van bestaande onderwijssystemen die door de overheid worden beheerd.  In dit straatarme land heeft SOS Kinderdorpen van 2012-2015 intensief samengewerkt met zes basisscholen. Faciliteiten werden verbeterd, lesmateriaal verschaft, leraren bijgeschoold en ouders en gemeenschap bewust gemaakt van de noodzaak van onderwijs. De resultaten waren verbluffend: door de interventie zijn slagingspercentages opvallend verbeterd en zijn schoolverzuim en vroegtijdige uitval substantieel teruggedrongen. Behoorden de scholen in 2012 nog tot de slechtst presterende scholen in de regio, tegenwoordig behoren ze tot de beste scholen. Er zijn zelfs wachtlijsten van leerlingen die zich op deze scholen willen inschrijven. In 2016 is de tweede fase van het SOS onderwijsprogramma in  Guinee- Bissauvan van start gegaan

Meer info over het project in Guinee-Bissau is te vinden op:

https://www.soskinderdorpen.nl/wat-doet-sos/onderwijs/onderwijs-verbeteren

 

 

  Contact

Het Amsterdams Lyceum 
Valeriusplein 15
1075 BJ Amsterdam
telefoon: 020 - 574 77 44
e-mail: het@amsterdamslyceum.nl

volg ons ook op Volg ons op Twitter Volg ons op facebook