metamenu

Magister Vandaag

Hero

UIT HET HART

"Uit het hart" is de afstudeervoorstelling van de theaterklas van Het Amsterdams Lyceum. Kom kijken! Klik hier...

Bestuursverslag en reglementen

Klik hier voor het bestuursverslag 2018 van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor de statuten van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor het bestuursreglement van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor managementstatuut van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor het privacyreglement van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor de integriteitscode van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor de klachtenregeling van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor de Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (‘Klokkenluidersregeling’) van Het Amsterdams Lyceum.

Klik hier voor het toezichtreglement van Het Amsterdams Lyceum.

 

  Contact

Het Amsterdams Lyceum 
Valeriusplein 15
1075 BJ Amsterdam
telefoon: 020 - 574 77 44
e-mail: het@amsterdamslyceum.nl

volg ons ook op Volg ons op Twitter Volg ons op facebook